บทสัมภาษณ์ครูแปรง จาก BIB ครับ

Terapak %A %B %e%q, %Y 0

 

 

เวปไซต์ http://www.bringitbackthailand.com/ ได้เข้ามาสัมภาษณ์ครูแปรง

เกี่ยวกับปรัญชาและการส่งต่อ วิชาการป้องกันตัวของชาวไทยครับ

 

Leave A Response »