ตารางเรียน

ตารางเวลาเรียน

วัน ( day ) เวลา ( time ) สถานที่ ( location )
อาทิตย์ 13.00 – 20.00 น. บ้านมวยไทย
จันทร์ – อาทิตย์ 10.00 -12.00 น. ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ ต้นซุง แอฟเวนิว
13.00 – 15.00 น. 15.30 – 17.30 น. 18.00 – 20.00 น.

อัตราค่าสมัคร มวยไชยา หรือ อาวุธไทย

คอร์ส จำนวนครั้ง / 2 ชม. ราคา
1 10 ครั้ง = 20 ชม. 3000 บาท
2 20 ครั้ง = 40 ชม. 6000 บาท

ระเบียบการสมัครเรียน สามารถเข้ามาติดต่อกับครูฝึกได้โดยตรง โดยครูจะสัมภาษณ์ก่อนจะอนุญาติให้เรียนการเรียนจำเป็นต้องมีบัตรสมาชิกมาทุกครั้ง และ ควรสวมใส่ชุดฝึกให้เรียบร้อย โดยทางสำนักมีชุดฝึกจำหน่ายในราคา 1,000 บาท – ใช้รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ – สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับเด็กที่ยังไม่มีก็ไม่จำเป็นครับ) – สำเนาทะเบียนบ้าน