ตารางเรียน

ตารางเวลาเรียน

วัน ( day ) เวลา ( time ) สถานที่ ( location )
เสาร์ – อาทิตย์ 10.00 – 20.00 น. ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ ต้นซุง แอฟเวนิว
จันทร์ – พฤหัส
  ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ ต้นซุง แอฟเวนิว

 

13.00 – 15.00 น.

15.30 – 17.30 น.

18.00 – 20.00 น.

 เสาร์ – อาทิตย์ 10.00 – 20.00 น. ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ บ้านหทัยราษฏ์

 

อัตราค่าสมัคร มวยไชยา และ อาวุธไทย

คอร์ส

จำนวนครั้ง / 2 ชม.

ราคา

1

16 ครั้ง / 32 ชม.

4,800 บาท

2

32 ครั้ง / 64 ชม.

9,600 บาท

3

48 ครั้ง / 96 ชม.

14,400 บาท

ระเบียบการสมัครเรียน

สามารถเข้ามาติดต่อกับครูฝึกได้โดยตรงที่สำนัก โดยครูแปรงจะสัมภาษณ์ก่อนจะอนุญาติให้เรียน

การเรียนจำเป็นต้องมีบัตรสมาชิกมาทุกครั้ง และ ควรสวมใส่ชุดฝึกให้เรียบร้อย

โดยทางสำนักมีชุดฝึกจำหน่ายในราคา 1,000 บาท

- ใช้รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ

- สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับเด็กที่ยังไม่มีก็ไม่จำเป็นครับ)

- สำเนาทะเบียนบ้าน

การทดสอบเพื่อเลื่อนขั้นสาย

มีการทดสอบ เพื่อเลื่อนระดับขั้นสาย 3 ครั้ง / 1 ปี

โดยนักเรียนที่ต้องการเข้ารับการทดสอบ ต้องแจ้งความประสงค์ในการสอบ และ ชำระค่าสอบสาย ก่อนวันสอบ 2 สัปดาห์

นักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบ ต้องมีจำนวนชั่วโมงการเรียนอย่างน้อย 80% ของ ระดับชั้นสายที่จะเข้ารับการทดสอบ

ข้อมูลระดับขั้นสาย สามารถดูรายละเอียดได้จาก

>> หลักสูตร มวยไทยไชยา ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์บ้านครูแปรง << (เปิดด้วยโปรแกรมอ่าน PDF)